Zobacz inne kursy

Kim jest Wychowawca Kolonii? Czym się zajmuje?

Kim jest Opiekun Kolonii?

 

Witaj! Dziękujemy, że wybrałeś nasz artykuł. Odpowiemy Ci m.in. na pytanie: Kim jest Opiekun Kolonii?

 

Nie wątpię, że pojęcie wychowawcy kolonijnego nie jest Ci obce, niemniej jednak w tym tekście chciałbym nieco szerzej omówić ten zawód i pokrewne dla niego istotne kwestie. Będę także używał zamiennie pojęcia wychowawcy kolonijnego z opiekunem kolonijnym, gdyż są to synonimy i oba te podmioty pełnią identyczną funkcję.

 

Przechodząc do rzeczy – wychowawca kolonijny to przede wszystkim osoba pełniąca opiekę i ponosząca odpowiedzialność, w szerokim tego słowa rozumieniu, za uczestników kolonii, obozu, zimowiska lub zielonej szkoły. Generalizując – zajmuje się dziećmi lub młodzieżą podczas ich wypoczynku. Szerzej jego obowiązki omówię w dalszej części.

 

 

 

Jakie są wymagania prawne konieczne do pełnienia zawodu wychowawcy kolonii?

Wymagań nie jest sporo, nie są także iście restrykcyjne (prócz wymogu niekaralności). Powiedziałbym, że osoba mająca odrobinę ambicji powinna je bez problemu spełnić. Wymagania prawne dla zawodu wychowawcy kolonijnego:

 • ukończenie 18-stu lat,
 • bycie osobą niekaraną.

Tutaj można także napomknąć, iż osoba karana w przeszłości, po paru/parunastu latach (w zależności od popełnionego przestępstwa) może liczyć na zatarcie skazania (jest to prawo skazanego). Oznacza to, że po upływie określonego przez prawo czasu, osoba w przeszłości skazana przestaje widnieć w Krajowym Rejestrze Karnym. Po prostu przestaje być osobą karaną,

 • posiadanie przynajmniej wykształcenia średniego (matura nie jest konieczna),
 • ukończenie kursu na wychowawcę kolonijnego.

 

 

Kim jest Opiekun Kolonii? Jakie obowiązki, które musi wypełniać?

Cały wachlarz zadań opiekuna kolonijnego jest zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Zgodnie z § 5.2.

 • Zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. Jest istotnym elementem rozpoczęcia się kolonii, gdyż znajdują się w niej takie informacje jak: forma i dokładna lokalizacja wypoczynku, trasa wędrowna (jeśli jest przewidziana), dane osobowe i informacje dotyczące uczestnika, dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych, istotne informacje o potrzebach edukacyjnych, jeśli na przykład uczestnik ma jakiś stopień niepełnosprawności, najistotniejsze dane o stanie zdrowia, psychofizycznym, przyjmowanych lekach, czy wymaganej diecie oraz o odbytych szczepieniach ochronnych. Znajdą się tam także decyzje organizatorów, potwierdzenia uczestnictwa i inne decyzje wydane przez kierowników kolonii,
 • Poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku,
 • Prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku. Dziennik zajęć pełni formę dowodu na to czy i jak realizowaliśmy program kolonii. Warto go zatem sumiennie i rzetelnie wypełniać,
 • Opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę. Można to rozumieć jako opracowywanie programu wypoczynku, który należy sumiennie realizować,
 • Organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 • Realizacja programu kolonii,
 • Sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych. Jest to moim zdaniem najistotniejszy element całej listy obowiązków, gdyż niedopełnienie ich może skutkować odpowiedzialnością prawną, a w najlepszym wypadku niezadowolenia lub roszczeniami rodziców. Praca opiekuna kolonii to naprawdę duża odpowiedzialność, należy mieć tą świadomość
 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę,
 • Zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Ten podpunkt również tyczy się bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wyjazdu, dlatego również jest bardzo ważny,
 • Prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

 

 

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że już jesteś w pełni świadomy tego kim jest opiekun kolonii i czym się zajmuje. Jak mogłeś wywnioskować, czytając powyższy tekst, praca wychowawcy kolonijnego to nie do końca wakacje, a wyjazd pełen obowiązków i odpowiedzialności. Oczywiście – znajdą się momenty odprężenia, ale jeśli ktoś liczy na darmowy urlop, to może się nieco rozczarować. Jeszcze raz podkreślam, że do całego tematu tego zawodu należy podejść odpowiedzialnie.

 

Cieszymy się i doceniamy, że przeczytałeś cały artykuł. Jeśli wciąż, niektóre kwestie są dla Ciebie niejasne , to zachęcamy do przeczytania naszych innych artykułów lub do bezpośredniego kontaktu z nami.

 

 

Życzymy powodzenia!

 
Po kursie otrzymasz darmowy e-podręcznik. Jego autorzy napisali ten e-book i stworzyli ten kurs.
Zobacz przykładowy rozdział ...


Ten e-book dostaniesz GRATIS
Ten e-book dostaniesz GRATIS
Ten e-book dostaniesz GRATIS

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.